Kuvaajat

© Gunnar Bergström © Gunnar Bergström

ISÄ — voimauttavia valokuvia -näyttelyn kaikille kuvaajille on ollut yhteistä, että he ovat halunneet kertoa isän korvaamattomuudesta lapselle. Yli kaksivuotisen ryhmäprosessin ja yhteisten kuvaustehtävien jälkeen jokainen ryhmäläinen alkoi syventää näyttelyä varten itselleen merkityksellisintä teemaa joko jatkamalla henkilökohtaista prosessiaan tai nostamalla kuviensa päähenkilöksi toisen ihmisen tarinan isyydestä. Sisällöllisenä tavoitteena oli löytää omalle työlle selkeä näkökulma, jonka haluaa tehdä näkyväksi.

Tutustu valokuvaajien tarinoihin:
- Gunnar Bergström
- Jan Eklund
- Satu Haapala
- Eddie Iles
- Tero Laako
- Robert Perander
- Marja Pokela
- Jukka Pääkkönen
- Esa Rauhala
- Seija Salminen
- Riitta Säkö
- Kirsi Hasu ja työryhmä: Tarja Kunttunen, Ann-Catrin Rosenberg ja Marjut Kauppinen.
Ohjaaja:
valokuvaaja, taidekasvattaja Miina Savolainen

ISÄ — Voimauttavia valokuvia Raahen Galleria Myötätuulessa 1.10.–27.11.2010

Näyttelyn on tuottanut Helsingin kaupunki. Valtion valokuvataidetoimikunta on tukenut näyttelyä. Jugendsalin yleisöluentosarja 2007 on toteutettu yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Tasa-arvoasian neuvottelukunnan kanssa. Lohjan yleisöluennot 2009 järjestää Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.