Satu Haapala - Perheitä - Isän kulta

© Satu Haapala

Olen halunnut tehdä näkyväksi isyyden eri puolia erityisesti tyttären näkökulmasta. Toisaalta lapsen ja isän välisen suhteen keskinäistä ihailua ja luottamusta, toisaalta niitä tarinoita, joissa isyys on jostain syystä vaurioitunut. Molemmat puolet ovat minulle tärkeitä. Työssäni kohtaan perheitä, joissa vanhemman ja lapsen roolit ovat hämärtyneet. Samalla oman lapsuuden isättömyyden kokemus on saanut minut kiinnittämään huomiota ympärilläni olevaan isyyteen.

Näyttelysarjojeni kuvat ovat rakentuneet kahdella taustalla. Perheitä -sarjassa halusin tuoda esille työssäni kohtaamia traumaattisia elämänkohtaloita ja työstää niistä kuvia, jotka herättävät katsojassa tunteita varovaisella ja vihjailevalla tavalla, ilman selityksiä ja kertomuksia. Katsojan ei silloin tarvitse vastaanottaa kuvien herättämää tunneainesta enempää, kuin on valmis itsessään kohtaamaan. Kuvien merkitys saa jäädä auki.

Isän kulta -sarjassa haluan näyttää hyvän isyyden välttämättömyyden tytön myönteiselle psyykkiselle kehitykselle ja kertoa isän rakkauden koskettavuudesta. Siihen minulle tarjosivat mahdollisuuden kaksi nuorta isää, jotka halusivat tulla kuvatuiksi tyttäriensä kanssa. Toinen heistä otti yhteyttä jo kuukausia ennen lapsen syntymää ilmoittaakseen halukkuutensa olla mukana isyysprojektissa. Toinen isistä taas on yksin tytärtensä pääasiallinen huoltaja ja emotionaalinen vanhempi. Koen tärkeänä näyttää, että isä ei jää vanhempana taustavaikuttajaksi, jos hän saa siihen tilan lapsen äidiltä. Olisi tärkeää, että näin tapahtuisi kaikissa perheissä.

Minulle koskettavinta on nähdä isän aito kiinnostus ja huolenpito lastaan kohtaan. On upeaa nähdä lapsen luottamus isää kohtaan ja isän rakkaus, joka tulee luonnollisesti ilman, että hän osaisi välttämättä sen kummemmin analysoida tai pohtia sitä. Isä jättää pysyvän jäljen tyttärensä itsetuntoon ja erityisesti hänen kykyynsä rakentaa hyviä ihmissuhteita. Jos isän hyväksyntä puuttuu, on tyttären vaikea kokea riittävää itsearvostusta etenkin suhteessa miehiin.

Valokuvaajat

ISÄ — Voimauttavia valokuvia Raahen Galleria Myötätuulessa 1.10.–27.11.2010

Näyttelyn on tuottanut Helsingin kaupunki. Valtion valokuvataidetoimikunta on tukenut näyttelyä. Jugendsalin yleisöluentosarja 2007 on toteutettu yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Tasa-arvoasian neuvottelukunnan kanssa.