Jan Eklund - Isänä Uraputkessa, Lähellä

© Jan Eklund

Olen lähestynyt isyysteemaa työuran ja isyyden yhteensovittamisen näkökulmasta. Minua kiinnostaa itse jo työelämästä eläkkeelle jääneenä, voidaanko isyys ja työuralla eteneminen yhdistää? Omassa työelämässäni isyys oli asia, josta ei työpaikalla keskusteltu. Mieskollegat eivät puhuneet lapsistaan, eivät pitäneet isyyslomaa, eivät ottaneet hoitovapaata. Työ ja urakehitys olivat tärkeämmät. Naiset saivat lapsia, vastasivat lasten hoidosta — ja jäivät jälkeen urakehityksessä.

Sarjojeni pääosassa on kaksi uraisää — Pekka ja Devesh — lapsineen. Huomasin nopeasti, ettei saman tyyppisellä alalla toimivan intialaisen ja suomalaisen isän asennoitumisessa työn ja isyyden arvottamiseen ollut nähtävissä kulttuurieroja. Kiinnostavaksi nousi isän ja lapsen kokemuksen erot. Pekan ja Vivianin haastatteluista syntyi isän ja lapsen kuvitteellinen dialogi työstä ja yhteisistä hetkistä. Deveshin ja Samirin yhdessäolossa taas oli näkyvintä heidän fyysinen lähellä olonsa ja tekemisen meininki.

Isien tasapainoilu ansiotyön ja kotielämän vaatimusten välillä on minulle uutta — itse en lapsettomana joutunut kovinkaan paljon huomioimaan isyyden asettamia vaatimuksia. Ansiotyön ja isyyden yhdistäminen on vaikea ongelma. Koska aikaa ei ole riittävästi molemmille asioille, pyrkivät isät panostamaan kotonaan ajankäytön tehokkuuteen — "laatuaikaan". Jos haluat olla mallikelpoinen isä voit unohtaa huipputehtävät työelämässä.

On ollut mielenkiintoista perehtyä isyyteen näin läheisesti. Toisaalta projektiryhmän erilaiset kokemukset ja taustat antavat aihetta miettiä, onko "tyypillistä" tai "normaalia" isyyttä edes olemassa — spektri taitaa olla varsin leveä. Valokuvaukseen liittyvät henkilökontaktit ja kokemukset ovat rikastuttaneet elämääni. Koen että valokuvan ottaessani otan samalla "näytepalan" maailmanviivastani, preparoin sen käsiteltävään muotoon ja ripustan seinälle itseni ja muiden töllisteltäväksi. Kukaan muu maailmassa ei ole tallentanut juuri sitä hetkeä, joka kuvassa näkyy.

Valokuvaajat

ISÄ — Voimauttavia valokuvia Raahen Galleria Myötätuulessa 1.10.–27.11.2010

Näyttelyn on tuottanut Helsingin kaupunki. Valtion valokuvataidetoimikunta on tukenut näyttelyä. Jugendsalin yleisöluentosarja 2007 on toteutettu yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Tasa-arvoasian neuvottelukunnan kanssa.