Marja Pokela - Hyvä isyys

© Marja Pokela

Työni keskeinen idea oli kuvata lähipiirini erilaisia isiä, eri-ikäisiä, eritaustaisia ja erilaisen elämän eläneitä isiä. Halusin löytää positiivista isyyttä kuvaamistani henkilöistä. Olen myötäelänyt ja seurannut sivusta käsin heidän elämäänsä ja isyyttänsä.

Kuvaustilanteet isien kanssa olivat merkityksellisiä siten, että isyys ei ollut aiemmin ollut erityisen mielenkiinnon kohteena, aiemmin olen keskittynyt ajatuksissani enemmänkin äitiyteen. Joidenkin isien elämästä oli ennestään paljon kuvia, mutta osalle kuvatuksi tuleminen oli täysin uutta.

Näyttelysarjan pääosaan valikoitui lopulta oma veljeni ja tämän poika. Sarja on eheyttävä tarina isän ja pojan lähentymisestä ja heidän merkityksestä toisilleen ja elämän etenemisestä. Isyys on yhtä merkityksellistä, vaikkei siitä tehtäisi mitään numeroa tai vaikkei sitä erityisesti rakennettaisi tai hoidettaisi. Kuitenkin mitä enemmän antaa sitä enemmän saa! Näen itse isyyden nyt tämän kuvausprojektin jälkeen "paremmin". Haluan, että katsojallekin välittyy kuva hyvästä isyydestä näiden kuvien välityksellä.

Tämän päivän yhteiskunnassa isyyttä arvostetaan ja sille yritetään antaa mahdollisuuksia herättämällä keskustelua ja puolustamalla isien oikeuksia. Kun urasuuntautuneetkin isät alkavat todella osallistua enemmän lastensa arkeen, jää äideillekin enemmän tilaa olla vain ihmisiä. Perheen kriisitilanteissa isät tulisi huomioida yhdenvertaisina äitien kanssa. Olisi tärkeää, ettei isyys eikä äitiyskään jäisi myöskään kiireiden tai omien ongelmien takia muiden asioiden jalkoihin. Lapset ovat ehdottomia; oma isä on aina paras isä. Oma isäni menehtyi äkilliseen sairaskohtaukseen kaksi vuosikymmentä sitten. Hänestä muistan esimerkiksi hiihtoretket ja kalastuksen. Äiti laittoi ruokaa tai siivosi, mutta isän kanssa tehtiin kivoja asioita.

Valokuvaajana ilmaisen omia ajatuksia ja tunteitani kuvan päähenkilöä kohtaan. Yritän vangita tunnelmia, hetkiä. Arvioin ihmisiä, tilanteita ja valitsen niistä itselleni läheisimpiä, puhuttelevimpia. Valokuvaus on hienoin tapa ilmaista asioita. Taiteen muotona se on ehdoton ykkönen. Pidän vähintään yhtä paljon valokuvien katsomisesta kuin niiden ottamisesta.

Isyysprojekti on ollut mielettömän antoisa projekti. Avoimuus ja erilaiset elämäntarinat ovat antaneet todella paljon. On mahtavaa olla tällaisessa ryhmässä. Olen nyt ajatellut isyyttä tosi paljon. Näen ympärilläni olevat isät uudella tavalla. Arvostan isiä enemmän. Vaikka isyys ei olekaan niin näkyvää kuin äitiys, on isyys yhtä merkityksellistä lapselle.

Valokuvaajat

ISÄ — Voimauttavia valokuvia Raahen Galleria Myötätuulessa 1.10.–27.11.2010

Näyttelyn on tuottanut Helsingin kaupunki. Valtion valokuvataidetoimikunta on tukenut näyttelyä. Jugendsalin yleisöluentosarja 2007 on toteutettu yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Tasa-arvoasian neuvottelukunnan kanssa.