Isyysprojekti

© Esa Rauhala

ISÄ — voimauttavia valokuvia -näyttelyn takana on yli kaksivuotinen prosessi, jossa kuvaajat tutustuivat isyys teemaan voimauttavan valokuvan menetelmän avulla. Voimauttava valokuva on isyysprojektin ohjaajan, Miina Savolaisen kehittämä pedagoginen ja terapeuttinen menetelmä, jota käytetään esimerkiksi hoito- ja kasvatustyössä sekä työyhteisöjen kehittämisessä. Menetelmässä valokuvaukseen tavallisesti liittyvä kuvaajan valta käännetään kuvassa olevan ihmisen vallaksi pohtia ja määritellä omaa elämäänsä. Jokaisella ihmisellä on oikeus valita itse ne kuvat, jotka ovat hänen elämässään merkityksellisiä ja kertovat tunnatasolla uskottavasti siitä, miten hän on kokenut elämänsä tapahtumat, ihmissuhteet sekä itsensä. Menetelmässä kuvaustilanteista rakennetaan lähentäviä ja vastavuoroisia. Sekä kuvaaja että kuvan tarinan päähenkilö pohtivat ja jakavat yhdessä sitä kokemusmaailmaansa, jota haluavat tehdä valokuvilla näkyväksi. Kuvatessaan toista ihmistä, kuvaaja ei voi kävellä hänen ylitseen, vaan voimauttava kuvaaminen on aina vastavuoroista ja toista ihmistä kuuntelevaa.

Isyysryhmän jäsenet ovat kameraseuralaisia harrastajakuvaajia, joista moni on ollut aiemmin mukana Helsinkiläisiä.Nyt -näyttelyssä 2003. Isyysprojektiin osallistuminen edellytti voimauttavan valokuvan koulutuksen läpikäymistä ja sitoutumista luottamukselliseen ryhmätyöskentelyyn. Ensimmäisen puolitoistavuotiskauden ajan ryhmä sai yhteisiä, isyyden eri puolia kartoittavia kuvaus- ja pohdintatehtäviä, joista moni löysi lopulta itselleen merkityksellisen näkökulman varsinaista näyttelysarjaa varten.

- Aloitimme isyysprosessin rakentamalla vanhojen albumikuvien avulla oman isyyselämänviivan, tarinan siitä, miten oma lapsuuskokemuksemme isästä on vaikuttanut oman elämämme valintoihin. Terapeuttinen harjoitus lisäsi ryhmän ymmärrystä toistensa tarinoita kohtaan ja teki näkyväksi isien sukupolviketjua ja isyyden muutosta ryhmäläisten elinaikana.

- Vähitellen siirryimme henkilökohtaisista isyyskokemuksista yhteiskunnallisempiin aiheisiin, isyyden ja parisuhteen keskinäiseen vuorovaikutukseen ja miehen rooliodotusten muutokseen.

- Pohdimme ryhmän yhteisinä teemoina myös yhteiskunnan tukimuotojen, lainsäädännön, työn ja perheen yhteensovittamisen sekä asenteiden merkitystä isyyden toteutumiseen sekä erilaisia vähemmistönä olevia isyyden muotoja, kuten ei-biologista isyyttä tai monikulttuurista isyyttä. Edelleen pohdimme myös eri tavoin haavoittunutta isyyttä.

- Vasta ryhmän yhteisen tutkimusmatkan lopulla päädyimme teemoista tärkeimpään, isän ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen: siihen, kuinka isän ja lapsen ainutlaatuinen temperamentti muovaavat isäsuhdetta ja miten isän merkitys muuttuu lapsen elinkaaren aikana.

Ryhmäläisten henkilökohtaista aihevalintaa ja isyysteeman moniulotteista ymmärtämistä tukivat myös ryhmässämme vierailleet asiantuntijat, joiden kautta saimme näkökulmaa vanhemmuuden jakamisen ja osallistuvan isyyden hyötyihin lapsen, parisuhteen, yhteiskunnan ja miehen itsensä kannalta; isyyden ominaispiirteisiin sateenkaariperheissä sekä miehen kriisiin perheen erotilanteessa.

Halutessasi voit kokeilla pohtia näitä teemoja myös itse.
- prosessiharjoitukset (PDF-tiedosto, 373kt).

ISÄ — Voimauttavia valokuvia Raahen Galleria Myötätuulessa 1.10.–27.11.2010

Näyttelyn on tuottanut Helsingin kaupunki. Valtion valokuvataidetoimikunta on tukenut näyttelyä. Jugendsalin yleisöluentosarja 2007 on toteutettu yhteistyössä Sosiaali- ja terveysministeriön sekä Tasa-arvoasian neuvottelukunnan kanssa. Lohjan yleisöluennot 2009 järjestää Suomalainen Lääkäriseura Duodecim.